Stock Image

Kuran'da Psikolojik Kavramlarin Dilsel Analizi Ve Islam Kültüründe Ruh Bilimine Bir Yaklasim Tarzi

Serkan Ince

Published by GRIN Verlag Aug 2011, 2011
ISBN 10: 3640977882 / ISBN 13: 9783640977888
New / Taschenbuch / Quantity Available: 2
From Agrios-Buch (Bergisch Gladbach, Germany)
Available From More Booksellers
View all  copies of this book
Add to basket
List Price:
Price: £ 35.82
Convert Currency
Shipping: £ 15.28
From Germany to U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

Save for Later

About the Book

Bibliographic Details


Title: Kuran'da Psikolojik Kavramlarin Dilsel ...

Publisher: GRIN Verlag Aug 2011

Publication Date: 2011

Binding: Taschenbuch

Book Condition: Neu

Description:

Neuware - Diploma Thesis from the year 2010 in the subject Theology - Comparative Religion Studies, grade: 1,0, Ankara University theological department (Universität Ankara - Theologische Fakultät), course: Arabistik, language: Turkish, abstract: Nefs, Ruh ve Hub kelimeleri Kuran da birçok farkl kal pta gelmektedirler. Çal mam zda görülece i gibi hem farkl kal plar hem Arpalar n bu kelimelere farkl manalar yüklemi olmalar bu kelimelerin kullan alanlar n geni letmi tir.Çal mam z Kuran temel alarak bu kelimelerden türemi farkl kal plar örneklendirerek tan tmak amac ndad r. Çal mam z n ismi Kuran da psikolojik kavramlar n dilsel analizi ve psikolojiye slami bir yakla m denemesi olarak belirlenmi tir. Kendimize sordu umuz soru udur: Kuran da insan n psikolojik durumuna ili kin bir aç klama var m d r Bu soruyu cevapland rabilmek için psikolojide insan tan mlamada en belirgin olan kelimelerin Kuran da ki kullan l ekillerine bakmak kaç n lmazd r. Bu kavramlar n ba nda Nefs ve Ruh gelmektedir. Hub kelimesi ise sevgiyi temsil etti inden insan n varl na ve i leyi ine dair bize ipucu verebilir dü üncesiyle çal mam z n üçüncü kavram olarak seçilmi tir. Çal mam z dil tahlil üzerine bina edilmesini amaçlad k. Acaba Kuran Nefs, Ruh veya Hub kelimelerine bizim bu kelimelere yükledi imiz manalar yüklemi midir Yoksa tarihi süreç içerisinde farkl ekoller bu kelimelere içerikler mi katt lar Bu sorular cevaplayabilmek için öncelikle bu kelimelerin dil tahlilleri yap lmas gerekir. 140 pp. Türkisch. Bookseller Inventory # 9783640977888

Bookseller & Payment Information

Payment Methods

This bookseller accepts the following methods of payment:

  • American Express
  • Bank/Wire Transfer
  • Check
  • Invoice
  • MasterCard
  • PayPal
  • Visa

[Search this Seller's Books]

[List this Seller's Books]

[Ask Bookseller a Question]

Bookseller: Agrios-Buch
Address: Bergisch Gladbach, Germany

AbeBooks Bookseller Since: 11 January 2012
Bookseller Rating: 5-star rating

Terms of Sale:

Allgemeine Geschäftsbedingungen (abebooks.de)

der Firma Agrios Buch- und Medienversand UG e.K. ,Geschäftsführer Ludwig Meier, De-Gasperi-Str. 8, 51469 Bergisch Gladbach nachstehend als Verkäufer bezeichnet.

§ 1 Allgemeines, Begriffsbestimmungen

(1) Der Verkäufer bietet unter dem Nutzernamen Agrios Buch unter der Plattform abebooks.de insbesondere Bücher an. Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Verkäufer und dem Kunden in ihrer zum Ze...

[More Information]

Shipping Terms:

Der Versand ins Ausland findet IMMER mit DHL statt. Auch nach Österreich verschicken wir nur mit DHL! Daher Standardversand == Luftpost!


Detailed Seller Information