Jiddu Krishnamurti Iliski Üzerine

ISBN 13: 9789758297047

Iliski Üzerine

 
9789758297047: Iliski Üzerine

1950 y?l?nda Krishnamurti ?öyle demi?ti: "Ba?kalar?yla aram?zdaki ili?kiyi anlarsak, yeni bir toplum yaratm?? olaca??z: aksi durumda var olan düzensizli?i ve karma?ay? sürekli k?lmaktan öteye gidemeyece?iz. Dünyada ya?anan birçok krizi çözmeye yarayacak geni? kapsaml? bir temel sunan "?li?ki Üzerine", Krishnamurti'nin ba?ka insanlar, toplum ve ya?am?n kendisiyle bireyin ili?kisi hakk?nda en temel ö?retilerini içermektedir. Bu ünlü ö?retmen, ki?isel krizleri ve ili?kileri ele alma biçimimizin bizleri herkesin sorunlar?yla ili?kilendirdi?ini ve bunun daha geni? ve daha evrensel bir anlam içerdi?ini aç?kça ortaya koyuyor. Örne?in bizler, aile içinde ve ba?kalar?na kar?? gerçekten gerçekten sayg? duymak gerekti?ini anlamadan sava?ma nedenlerini ortadan kald?rma süreci ba?layamaz.

J. Krishnamurti (1895-1986), dersleri ve yaz?lar?yla binlerce ki?iye ilham dünyaca ünlü bir tinsel ö?retmendi.

"synopsis" may belong to another edition of this title.

(No Available Copies)

Search Books:Create a Want

If you know the book but cannot find it on AbeBooks, we can automatically search for it on your behalf as new inventory is added. If it is added to AbeBooks by one of our member booksellers, we will notify you!

Create a Want