The Özal Bir Davanin Öyküsü

 
9789756719909: The Özal Bir Davanin Öyküsü

12 Eylül Askeri Darbesi'ni önceden Özal'a duyuran MHP'li kimdi?.. 12 Eylül gecesi Özallar?n evinde neler oldu?..

Parti kurma fikri Özal'?n kafas?nda ne zaman olu?tu?.. ANAP'?n ilk amblemi neydi?..

Özal ANAP'? kurarken Süleyman Demirel'den kimleri ödünç istedi?.. Demirel ne yan?t verdi?..

Özal, ?ahs?n? hedef alan suikast giri?iminin arkas?ndakileri ortaya ç?karmak için ?sviçre'ye kimi gönderdi?.. Kimler, hangi tutuklunun serbest b?rak?lmas? kar??l???nda, nas?l bir kaset vereceklerdi?..

Özal'a kar?? bir de?il iki suikast düzenlendi. Antalya'daki suikast? önleyen iki bakan ilk i?adam? kimlerdi?.. Bu suikast giri?imi neden s?r olarak sakland??..

Irak'?n Kuveyt'i i?gal edece?ini CIA ve M?T'ten önce Özal'a bildiren i?adam? kimdi?..

E?i Semra Özal'dan bo?anmas?n? Özal'dan kimler, neden isterdi?.. Semra Özal hangi olay nedeniyle Turgut Özal'dan bo?anmak istedi?..

Özal, Avrupa Birli?i'ne ba?vuran dönemin bakan? Ali Bozer'in kula??na ne f?s?ldad??..

Hangi liderin karde?i, Özal ile Cem Karaca'y? Almanya'da gizlice bulu?turdu?..

Özal vefat etmeseydi neden cumhurba?kanl???ndan ayr?lacakt??.. Ölümü kamuoyundan neden gizlendi?..

ABD eski Ba?kan? Bush ilk kez Özal'? anlat?yor...

Gazeteci Cengiz Çandar'?n a?z?ndan Özal - Talabani - Apo üçgeni...

"synopsis" may belong to another edition of this title.

(No Available Copies)

Search Books:Create a Want

If you know the book but cannot find it on AbeBooks, we can automatically search for it on your behalf as new inventory is added. If it is added to AbeBooks by one of our member booksellers, we will notify you!

Create a Want