Osman Nuri Küçük İNSANI KAMİL

ISBN 13: 9789755745879

İNSANI KAMİL

 
9789755745879: İNSANI KAMİL
View all copies of this ISBN edition:
 
 

"Ârif'in kalbi geni?leyerek öyle bir mertebeye ula??r ki içindeki ?eyler de dhil ar??n yüz milyon kat? geni?li?inde bir ?ey, rifin kalbinin kö?elerinden bir kö?ede bulunsayd? rif onu hissetmezdi... Çünkü yere gö?e s??mad??? bildirilen Hakk'?, rifin kalbi istib etmi?ken ve bu ilgili kudsî hadisin i?aretiyle sabit iken kalp yine de kanmam??t?r... O halde Hakk'? s??d?ran rifin kalbi Hakk'?n vas?flar?ndan ve mahlûkat?ndan daralmaz." "O halde ey dinleyen! ?? (emr) nas?l olur" "... ?u halde sen varl???n? bil, sen kimsin? Asl?n nedir? Hakk'a nisbetin nedir? Sen neyle Hak's?n ve neyle lemsin? Niçin msivs?n ve Hak'tan ayr?s?n? Bu ve benzeri sorularla kendi durumunu sorgula ve ara?t?r." (?bnü'l-Arabî) "Bir can ki olgunla??r da son mertebeyi (:müntehy?) a??nca; art?k her ?eyin can?, ona itaat eder hale gelir; ku?, bal?k, in, cin, insan... Hepsi ona itaat ederler; çünkü o üstünlüktedir, öbürleri noksanl?ktad?r...""K?yamete kadar onun (:kmil insan?n) vasf?n? söyleyip övsem, tükenmez. Benden bu övgüye bir nihayet ve son beyit isteme. Has?l? o, be?er sûretinde esas varl???n? gizleyen bir güne?tir. Art?k anlay?ver. Do?rusunu Allah daha iyi bilir." (Mevln Celleddîn)

"synopsis" may belong to another edition of this title.

(No Available Copies)

Search Books:Create a Want

If you know the book but cannot find it on AbeBooks, we can automatically search for it on your behalf as new inventory is added. If it is added to AbeBooks by one of our member booksellers, we will notify you!

Create a Want